logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

77 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториСмиљана Грујић, психолог, терапеут, саветник у јединици за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Софија Пајић, мастер психологије рада, организације и људских ресурса
РеализаториСофија Пајић, мастер психологије рада, организације и људских ресурса; Сања Богдановић, педагог, стручни сарадник, ОШ „Светозар Марковић", Београд; Смиљана Грујић, психолог, терапеут, саветник у јединици за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Мирјана Тркуља, специјалиста школске психологије, саветник-координатор у Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Општи циљевиОспособљавање одраслих за примену програма саосећајне комуникације и техника за управљање емоцијама.
Специфични циљевиУпознавање са различитим осећањима и потребама које су основи тих осећања. Препознавање и изражавање осећања и потреба. Упознавање са емоцијом беса и начин управљања бесом.
Теме програмаВрсте емоција; Утицај емоција на понашање; Опажање без процењивања; Потребе које леже у основи различитих емоција; Гледање филма на тему емоционалне писмености; Емоција беса; Стартегије превазилажења различитих емоција; Начини управљања емоцијама; Прореда конкретних примера из праксе-управљање емоцијама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по групи је 60 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61