logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

770 Музичке игре као део одрастања и учења Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2., Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
АуториМаријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Београд; мр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста, Београд
РеализаториМаријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Београд; мр Силвана Грујић, магистар музике у медијима, музиколог и пијаниста, Београд
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача и наставника за разумевање и подстицање музичког развоја деце и оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.
Специфични циљевиПодстицање полазника на богаћење свакодневних музичких активности. Развијање вештина и способности васпитача и наставника у планирању, креирању и извођењу музичких игара. Овладавање вештинама свирања телом. Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у свакодневном раду.
Теме програмаМузика и ум, утицај музике и музичких игара на развој интелигенције; Развој ритма, координације, моторике и меморије кроз игру; Корелација музичког образовања са осталим опште образовним програмима; Значај активног слушања; Дечија песма у свакодневном раду; Музичка игра као облик неформалног учења; Различите игре за различите нивое музичке писмености; Интеграција неформалног учења у образовно-васпитне установе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61