logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

771 Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда Компетенцијa: K3
Приоритети: 7
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториЂорђе Беара, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“
РеализаториЂорђе Беара, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“; Сања Младеновић, дипломирани педагог, ОШ „Васа Пелагић“, Котеж; Биљана Велимировић, професионални фолклорни играч -певач, Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“
Општи циљевиОбучавање и мотивисање наставника за примену народних игара и песама у настави и ваннаставним активностима у нижим разредима основне школе као облика превенције дискриминације.
Специфични циљевиРазвијање интересовања наставника према традицији и стваралаштву различитих народа Србије. Упознавање наставника са значајем народних игара и песама за психо-физички, емоционални и социјални развој личности ученика. Оспособљавање наставника за развијање опште културе ученика и изградњи односа према сопственој и туђој културној баштини. Упознавање наставника са основним појмовима фолклора и етнокореолошкој подељености на области у Србији. Оспособљавање наставника за извођење различитих народних игара које могу да се примене у настави и ваннаставним активностима.
Теме програмаИсторијски развој игара у Србији; Значај и место народних игара у развоју деце; Етнокореолошка подељеноост на области у Србији и технички елементи игре; Фолклор у наставном плану и програму - анализа; Народне песме и игре предвиђене наставним планом и програмом; Народне игре у ваннаставним активностима; Певачка проба; Играчка проба
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена58 000 дин., плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61