logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

773 Припрема ученика за јавни наступ – психолошки и средински чиниоци успешности Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд
Особа за контактДрагољуб Шобајић, dsobajic@gmail.com, 011/362-1170, 063/113-9091
Ауторипроф. др Бланка Богуновић, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду; Тијана др Мировић, доцент на Факултету музичке уметности у Београду
Реализаторипроф. Бланка Богуновић, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду; Тијана Мировић, асистент на Факултету музичке уметности у Београду
Општи циљевиУпознавање наставника музичких школа са психолошким аспектима припреме ученика за јавне наступе и унапређивање срединске подршке развоју и напредовању ученика.
Специфични циљевиУпознавање наставника са узроцима треме и техникама за смањивање тензије и остваривању бољих резултата ученика и успостављање модела ефикасне сарадње.
Теме програмаТрема и начини њеног контролисања
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНадокнада предавачима 40 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61