logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

774 Радио драма и одељењска приредба у разредној настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
Ауторимр Дубравка Томић, наставник муз. културе, ОШ „Јован Дучић“
Реализаторимр Дубравка Томић, наставник муз. културе, ОШ „Јован Дучић“; Ана Марвић, наст. разредне наст., ОШ „Јован Дучић“; Бранислава Ђого наст. разредне наст., ОШ „Јован Дучић“
Општи циљевиСавладавање методологије рада са текстом и музиком у раду на реализацији радио-драме и одељењске приредбе. Развијање ауторске креативности код наставника разредне наставе.
Специфични циљевиСнимање радио-драме (употреба савремених аудио средстава, упућивање на програме у којима је могуће снимати тонски запис). Школска приредба као начин промовисања успешног рада наставника у одељењу, стварање динамичне и савремене од класичне одељењске приредбе. На практичном примеру приредбе и радио- драме увидети могућност реализације истог.
Теме програмаОдељенска приредба; Радио драма; Начин и припрема реализације
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 35 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61