logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

776 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторидр Сања Филиповић, доцент, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд; Академик Емил Каменов, професор педагогије, Филозофски факултет у Новом Саду
Реализаторидр Сања Филиповић, доцент, методика ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности, Београд; Весна Јањевић-Поповић, дипломирани психолог-педагог, ОШ „20. Октобар”, Београд
Општи циљевиУпознавање са савременим методичким приступом ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, ученика основне и средње школе и унапређивање компетенција запослених у образовању у области ликовног васпитања и образовања.
Специфични циљевиУпознавање са савременим методичким приступом и поступцима којима се остварују циљеви, задаци и програмски садржаји ликовног васпитања и наставе ликовне културе у конкретној васпитно-образовној пракси, а у складу са савременом методиком ликовног васпитања и образовања; обезбеђивање нових знања и практичних вежби у области дечјег ликовног стваралаштва, чиме се остварују нове могућности у ширењу ликовне и визуелне културе предшколске деце, ученика основне и средње школе, као и ученика средњих стручних школа из области ликовних и примењених уметности; стручно усавршавање запослених у образовању на свим нивоима (предшколско, основна и средња школа).
Теме програмаМетодика ликовног васпитања и образовања – теорија и пракса; Основне карактеристике и специфичности развоја дечјег ликовног изражавања и стварања у односу на узраст; Ликовно васпитање и образовање као садржај васпитно-образовног рада; Значај личности и компетенције наставника и васпитача у процесу ликовног васпитања и образовања; Елементи васпитно-образовног рада у области ликовног васпитања и образовања; Холистички приступ ликовном васпитању и образовању; Класични и савремени медији и материјали
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61