logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

778 Улога такмичења у музичком развоју ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@open.telekom.rs, 011/719-3582
АуториВојислав Аврамовић, ванредни професор клавира на Академији лепих уметности у Београду
РеализаториВојислав Аврамовић, ванредни професор клавира на Академији лепих уметности у Београду; Љубиша Јовановић, дипломирани музичар - кларинетиста, професор кларинета, Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Београд
Општи циљевиМотивисање, оспосабљавање и усавршавање запослених у образовно-васпитним установама за мотивисање ученика и припреме за јавне наступе и такмичења.
Специфични циљевиИмплементација јавних наступа и такмичења у образовно-васпитни процес и јачање мотивације за савладавање програма путем јавних наступа и такмичења.
Теме програмаИманетни садржаји такмичења; Врсте такмичења по нивоима; Врсте такмичења по обухвату; Приступ педагога такмичењу; Приступ ученика такмичењу; Однос школског програма и захтева на такмичењу; Домаћа такмичења; Међународна такмичења; Аспект учешћа ученика на такмичењу; Педагошки аспект учешћа ученика на такмичењу; Екстерно вредновање учешћа на такмичењу; Самовредновање учешћа на такмичењу; Улога организације такмичења на учеснике такмичења; Компетенције које жирија; Позитивне и негативне стране такмичења; Напредовање ученика кроз наступе на такмичењима
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 75 000 динара (за 30 полазника), односно 2500 динара по полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61