logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

779 Квалитетна комуникација са родитељима-предуслов за успешну афирмацију предиспозиција детета у уметничкој школи. Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаМузичка школа „Исидор Бајић“, Његошева бр.9, Нови Сад
Особа за контактЈелена Аларгић, isabajic@sbb.rs, 021/524-580, 064/241-0978
АуториЈелица Маринков, педагог, Музичке школе „Исидор Бајић“; мр Нина Николов, дипломирани музичар - виолиниста, пом. директора Музичке школе „Исидор Бајић“
РеализаториЈелица Маринков, педагог, стручни сарадник, Музичка школа „Исидор Бајић“; мр Нина Николов, дипломирани музичар - виолиниста, пом. директора Музичке школе „Исидор Бајић“
Општи циљевиПодизање компетиција наставника у комуникацији са родитељима у реализацији образовно-васпитног рада у уметничким школа. Прихватање родитеља ученика као партнера у реализацији наставних и ваннаставних активности школе.
Специфични циљевиДефинисање специфичности комуникације наставника групне наставе са родитељима у уметничкој школи. Дефинисање специфичности комуникације наставника индивидуалне наставе са родитељима у основној и средњој музичкој школи. Препознавање типова родитеља као предуслов добре комуникације наставника. Сензибилизација наставника (различитих типова наставника) у односу на родитеље, у индивидуалној и у групној настави у уметничкој школи. Упознавање са начинима унапређивања комуникације са родитељима. Значај партиципације родитеља у образовно-васпитном раду у уметничкој школи.
Теме програмаСпецифичност у комуникацији наставника групне ииндивидуалне наставе у основној и средњој уметничој школи са родитељима; Типови родитеља и начини унапређивања комуникације с њима; Родитељ - партнер у образовно-васпитном процесу
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаИндивидуално уплаћивање - цена је 1 000 динара по полазнику. У цену није урачунат ПДВ.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61