logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

78 Управљање одељењем и креирање плана подршке за промену понашања Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна и средња школа „9.мај", Народног фронта 16, Зрењанин
Особа за контактСнежана Олушки, soluski@open.telekom.rs, 023/589-020, 062/808-1516
АуториРајка Чекрџин, специјални педагог, ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Сенка Чича, дефектолог - специјални едукатор и рехабилитатор, ОСШ „9. мај” Зрењанин
РеализаториРајка Чекрџин, специјални педагог, ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Сенка Чича, дефектолог - специјални едукатор и рехабилитатор, ОСШ „9. мај” Зрењанин
Општи циљевиСмањење насиља у школама и повећање компетенција наставника за васпитни образовни рад. Наставници који примењују позитивну дисциплину и са својим ученицима негују вредности ненасиља.
Специфични циљевиИзградња подржавајуће атмосфере у одељењу кроз примену позитивне дисциплине. Мотивисан наставни кадар за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима. Препознавање и разумевање узрока проблема у понашању код ученика и адекватно реаговање; Овладавање техникама ненасилне комуникације. Препознавање узрока беса и важности контроле тешких осећања. Овладавање техникама и алаткама за креирање плана подршке за промену понашања.
Теме програмаИзградња подржавајуће атмосфере у одељењу; Препознавање и реаговање на насилно понашање; Конструктивно реаговање у насилним ситуацијама (комуникација и контрола беса); План подршке за промену понашања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61