logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

780 Позориште сенки (обука наставника за приступ настави кроз позориште сенки) Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаБИГЗ ЦЕНТАР ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ, Булевар Војводе Мишића 17/3, Београд
Особа за контактСлободан Граовац, info@bigzcentar.edu.rs, 011/369-1259, 060/857-8819
АуториТамара Шекуларац-Глигоријевић, професор разредне наставе у основној школи „Скадарлија” у Београду; Јован Глигоријевић, професор ликовне културе у основној школи „Скадарлија” у Београду
РеализаториТамара Шекуларац-Глигоријевић, професор разредне наставе у основној школи „Скадарлија” у Београду; Јован Глигоријевић, професор ликовне културе у основној школи „Скадарлија” у Београду
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за примену интерактивних метода у настави различитих предмета кроз реализацију позоришта сенки. Оспособљавање наставника за развијање естетских критеријума, осећаја за ритам, покрет и моторике код ученика.
Специфични циљевиУвиђање значаја позоришта сенки као адекватног медија за рад са ученицима различитих способности и нтересовања. Упознаванје учесника са историјатом позоришта сенки. Упознавање учесника са елементима позоришта (покрет, музика, звук, књижевно дело, сценарио, костимографија, сценографија) и њиховим односима. Стицање знања о организацији позоришне представе. Упознавање учесника са могућим техникама реализације представе позоришта сенки. Оспособљавање учесника за стварање представе позоришта сенки, интерактивним приступом раду. Обучавање учесника за практичну примену стечених вештина и знања.
Теме програмаПозориште сенки; Предности коришћења позоришта сенки у настави; Историја позоришта сенки; Елементи позоришта сенки и њихови односи;Технике и материјали у ставрању представе позоришта сенки; Подела активности и задатака; Реализација представе; Извођење представе; Пројекција снимка представе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена програма по учеснику износи 1 500 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61