logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

782 Менаџмент у образовању – како управљати новом школом I? Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет у Београду - Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Особа за контактМирјана Дракулић, dekanat@fon.bg.ac.rs, 011/395-0854, 069/889-3445
Ауторипроф. др Мирјана Дракулић; мр Ратимир Дракулић
Реализаторипроф. др Весна Милићевић, редовни професор Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор Универзитета у Београду -Факултета организационих наука, Београд; проф. др Винка Филиповић, редовни професор Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; проф. др Мирјана Дракулић, редовни професор Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; мр Ратимир Дракулић, асистент Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; мр Марија Кујачић, начелница Одељења за развој дигиталне агенде Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд; Далиборка Срећков, виши саветник, Управа за јавне набавке, Београд; доц. др Славица Цицварић Костић, доцент Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; Светлана Јовановић, асистент Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд; Ђорђе Кривокапић, асистент, Универзитета у Београду - Факултета организационих наука, Београд
Општи циљевиОсновни циљ програма је формирање основног корпуса знања из менаџмента неопходног за управљање модерном, динамичном и ефикасном школом која по узору на примере добре праксе пружа конкурентну предност и представља кључни чинилац развоја.
Специфични циљевиУпознавање са основама и специфичностима процеса менаџмента у образовању, финансијског управљања, маркетингом, информација од јавног значаја и података о личности, управљања пројектима, процеса људских ресурса, процеса мотивисања и методама и техникама руковођења, јавних набавки у образовним установама, вештине изградње тимова и презентовања. Подизање нивоа компетенција за примену специфичних знања менаџмента у образовању, управљања финансијама, маркетинга, управљања пројектима, управљања људским ресурсима, руковођења и мотивације, јавних набавки у школама, праву јавности да зна и праву приватности. Подизање нивоа компетенција за практичну примену стечених знања и вештина у изградњи тимова и презентовања.
Теме програмаСпецифичности менаџмента у образовању; Управљање финансијама у образовању; Маркетинг у образовању; Вештина изградње тимова; Информације од јавног значаја и подаци о личности у школи; Вештина презентовања; Управљање људским ресурсима; Мотивација запослених у образовним установама; Пројектима до средстава; Јавне набавке у школама
Циљна групадиректор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена150 000, односно по 5 000 динара без ПДВ-а по учеснику, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61