logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

783 Управљање колективом: ефикасан приступ Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, info@kreativnicentar.rs, 3088447, 064/110-2344
АуториНевена Ловринчевић, дипл. психолог
РеализаториНевена Ловринчевић, дипл. психолог; Горан Кличковић, спец. мед. психологије; Тамара Баковић Грче, дипл. психолог; Светлана Дотлић, дипл. психолог; Татјана Стојановић, спец. мед. психологије; Јелка Петковић Ђурић, проф. психологије; Мирјана Вељковић, дипл. психолог; Јадранка Лукић, дипл. психолог
Општи циљевиРазвој и оснаживање компетенција запослених у управи школе или предшколске установе у правцу остваривања успешније и ефикасније организације рада запослених у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за рад колектива.
Специфични циљевиСелекција и пријем запослених, приступ и критеријуми процене. Препознавање специфичних особина личности и њиховог манифестовања у ставовима и понашању. Разумевање везе емоција, когниције и понашања. Креирање подстицајне радне атмосфере у колективу. Значај и врсте невербалне комуникације. Препознавање и управљање негативним емоцијама. Асертивна комуникација. Ефикасан приступ и мотивисање запослених у зависности од типа и особина личности. Начини превазилажења стресних ситуација. Начини решавања проблема у колективу. Спровођење дисциплинских мера, приступ, процедура и критеријуми. Сарадња са широм заједницом, стручним и сродним организацијама.
Теме програмаСелекција и пријем запослених, приступ и критеријуми процене; Особине личности и њиховог манифестовања у ставовима и понашању; Креирање подстицајне радне атмосфере у колективу; Ефикасан приступ и мотивисање запослених у зависности од типа и особина личности; Препознавање и управљање негативним емоцијама; Асертивна комуникација; Начини превазилажења стресних ситуација; Начини решавања проблема у колективу
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 20 учесника је 48 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61