logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

784 Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Особа за контактЈован Филиповић, jovanf@fon.rs, 011/395-0807, 063/777-2200
Ауторипроф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду, модул: Управљање квалитетом; мсц Младен Ђурић, асистент на Факултету организационих наука у Беораду, модул: Управљање квалитетом; мсц Јелена Русо, стручни сарадник
Реализаторипроф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду, модул: Управљање квалитетом; мсц Младен Ђурић, асистент на Факултету организационих наука у Беораду, модул: Управљање квалитетом; мсц Јелена Русо, стручни сарадник
Општи циљевинапређење знања и вештина у области менаџмента квалитета у систему образовања у циљу ефикаснијег организационог управљања. Успостављање и дефинисање веза између захтева стандарда (серија ИСО 9000) и реалне ситуације установе.
Специфични циљевиДопринети стручном усавршавању усклађеним са потребама интересних и заинтересованих страна. Упознавање теоријских основа квалитета у образовању кроз генерализацију концепата квалитета из серије стандарда ИСО 9000. Упознавање циљне групе са захтевима стандарда менаџмента квалитета у систему образовања и разматрање могућности примене теоријских концепција у пракси учесника. Интегрисање система менаџмента образовне установе (у складу са стандардима ИСО 26000, ИСО 14001, OHSAS 18001 и др.).
Теме програмаОснове квалитета; Менаџмент квалитета у образовању; Примена серије стандарда ИСО 9000 у образовању; Интегрисани системи менаџмента; Друштвена одговорност образовне институције; Трошкови квалитета.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаКурс је бесплатан. Полазници сносе трошкове превоза и боравка.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61