logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

785 Модернизација и побољшање квалитета рада школе кроз самовредновање - припрема, електронска обрада и анализа података Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаЖелезничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд
Особа за контактСнежана Кнежевић, skola@ztskola.edu.rs, 011/276-2876, 064/238-6169
Ауторипроф. др Горан Опачић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду, смер психологија; мр Снежана Кнежевић, наставник машинске групе предмета, Железничка техничка школа, Београд; Јелисавета Рогошић, наставник саобраћајне психологије
Реализаторипроф. др Горан Опачић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду, смер психологија; мр Снежана Кнежевић, наставник машинске групе предмета, Железничка техничка школа, Београд; Јелисавета Рогошић, наставник саобраћајне психологије
Општи циљевиОспособљавање полазника семинара да електронском обрадом података прикупљених самовредновањем унапреде поступак самовредновања и тиме побољшају квалитет рада школе.
Специфични циљевиУпознавање са изгледом апликације за електронску обраду. Упознавање са анализама које могу да се примене на самовредновање. Упознавање са неопходним припремним радњама. Упознавање са методологијом појединачних анализа. Демонстрација поступка кроз конкретан пример. Самостална примена наученог од стране полазника.
Теме програмаСамовредновање у функцији побољшања квалитета рада школе; Прикупљање и припрема података за обраду; Поступци обраде података; Обрада података на примеру; Презентација извештаја о извршеном самовредновању; Проблеми код примене апликације
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 нето.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61