logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

786 Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7а/I, Београд
Особа за контактОливера Ћосовић, razvojni.centar@sits.rs, 011/323-5891, 063/825-4064
Ауторипроф. др Видосав Мајсторовић, редовни професор Машинског факултета у Београду, председник Јединственог удружења Србије за квалитет, Београд, сарадник Развојног центра СИТС; мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС, Београд; проф. др Часлав Лачњевац, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду, председник Свеза инжењера и техничара Србије
Реализаторимр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС; проф. др Видосав Мајсторовић, редовни професор Машинског факултета у Београду, председник Јединственог удружења Србије за квалитет, сарадник Развојног центра СИТС; мр Манојло Костић, професор струковних студија у пензији, Висока школа струковних студија БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, сарадник Развојног центра СИТС; Јелица Граховац, консултант за менаџмент системе и сертификацију, сарадник Развојног центра СИТС; мр Жељко Марковић, директор РЕМОНТ ЕЛЕКТРА, Београд, главни инжењер термоенергетског сектора у ДИМНИЧАР, Београд, сарадник Развојног центра СИТС; проф. др Часлав Лачњевац, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду, председник Свеза инжењера и техничара Србије
Општи циљевиУпознавање са менаџмент системима и могућностима примене ових система у основним и средњим школама; упознавање са системима за управљања ризицима; стварање подлога за креирање школа које уче (the Learning Schools).
Специфични циљевиУнапређење организационе структуре и рационализација пословања; развој система праћења, анализе и унапређивања наставних процеса; повишење квалитета и поузданости наставних процеса; развој нових образовних услуга; побољшање људских, физичких и еколошких фактора радне средине; управљање ризицима у пословном систему школе; повишавање безбедности и здравља на раду; интерне провере рада; развој савременог система управљања кадровима и унапређење квалитета наставног кадра; побољшавање мотивационог система.
Теме програмаМотивационе технике; Систем менаџмента квалитетом - QMS; Остали важни менаџмент системи; Управљање ризицима; Развој нове образовне услуге - ОУ; Набавка и одржавања; Извршавање образовних услуга; Систем за надзор, мерење, анализу и унапређење QMS-a; Управљање трошковима; Подршка QMS-у школе; Сертификација QMS-а школе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу, ако је обука у СИТС: 4 000 динара по учеснику. Укупна цена за групу, ако се обука изводи у школи: 3 000 динара по учеснику, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61