logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

787 Успешно вођење образовне институције - европски модел Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЈАЛС - Удружење наставника власника школа страних језика, Краљице Катарине 100, Београд
Особа за контактМарија Пејатовић, oxfordschool@open.telekom.rs, 016/218-215, 062/414-151
АуториМарија Пејатовић, председница ЈАЛС-а
РеализаториМарија Пејатовић, председница ЈАЛС-а; Маја Гавриловић Максимовић, генарални секретар ЈАЛС-а; Јелена Спасић, академски менаџер, Оксфорд Скул; Софија Љиљак Вукајловић, академски менаџер, Том и Ема
Општи циљевиУнапређивање квалитета рада образовне институције у складу са европским стандардима квалитетног вођења школе примењеним у Удружењу центара страних језика Србије (ЈАЛС) акредитованом од стране Европске асоцијације за акредитацију и евалуацију.
Специфични циљевиПолазећи од чињенице да је квалитетно образовање један од примарних циљева Националне стратегије развоја образовања до 2020. године овај програм је намењен директорима и помоћницима директора да се усаврше у области управљања квалитетом и то на пољу развоја и реализације система осигурања квалитета рада институције а на основу искуства и постојећих докумената развијених у центрима ЈАЛСа, акредитованим по моделу Европског Удружења за акредитацију и осигурање квалитета у пружању језичких услуга. Циљ овог програма је да се кроз анализу тренутног стања у образовним институцијама, преглед актуелних документа који регулишу ову област, приказа модела добре праксе дође до конкретних решења у области управљања квалитетом у образовној институцији.
Теме програмаПреглед важеће законске регулативе у Србији у односу на европске стандарде квалитетног образовања; Анализа ситуације у области управљања квалитетом и дефинисање проблема; Преглед ЈАЛС-ових документа усклађених са стандардима за управљање квалитетом Европске асоцијације за акредитацију и евалуацију; Креирање модела за управљање квалитетом прилагођеног потребама образовне институције
Циљна групадиректор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61