logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

79 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаOШ „Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, Сопот
Особа за контактМилена Опарница, direktor@jelica.edu.rs, 8253161, 063/895-9245
АуториМирјана Тркуља, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут; Смиљана Грујић, психолог, терапеут, саветник у Јединици за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Софија Пајић, мастер психолог, докторанд на Филозофском факултету у Београду
РеализаториСофија Пајић, мастер психолог, докторанд на Филозофском факултету у Београду; Сања Богдановић, педагог, ОШ „Светозар Марковић“ Београд; Мирјана Тркуља, специјалиста клиничке психологије, РЕБТ терапеут; Смиљана Грујић, психолог, терапеут, саветник у Јединици за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиРазумевање појма, природе емоционалне интелигенције и стицање специфичних знања и вештина које доприносе да запослени развијају мотивацију ученика за већу ефикасност у учењу.
Специфични циљевиРазумевање појма, природе и садржаја емоционалне интелигенције; Оспособљавање за различите емоционалне вештине. Разумевање повезаности емоционалне интелигенције са управљањем одељењем и групом. Разумевање повезаности емоционалне интелигенције са процесом учења и мотивацијом за учење.
Теме програмаПрирода емоционалне интелигенције: појам и садржај; Емоционална писменост
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 70 000 динара + порез.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61