logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

790 Пројектно планирање - од проблема до решења Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за квалитетно образовање, Владимира Роловића 123/6, Београд
Особа за контактЈелена Чоко, office@cko.org.rs, 011/251-3989, 063/395-676
АуториЈелена Чоко, директор, Центар за квалитетно образовање, Београд; Нивес Радељић, самостална консултанткиња; Маријана Тодоровић, пројектни менаџер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториЈелена Чоко, директор, Центар за квалитетно образовање, Београд; Нивес Радељић, самостална консултанткиња; Маријана Тодоровић, пројектни менаџер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Љиљана Дошен, дипломирани психолог; Душанка Гачић Брадић, психолог, ОШ „Љуба Ненадовић”, Београд
Општи циљевиСтицањем или унапређивањем знања запослених у образовним институцијама о пројектном планирању, допринети трансформацији образовних институција из класичних организационих облика у динамичне пројектне организације.
Специфични циљевиОмогућити полазницима стицање практичног и примењивог знања како би их оспособили за самостално писање пројектних предлога. Обучити полазнике за примену најчешће коришћених алата и техника за припрему предлога пројекта. Оспособити полазнике за израду пројектног предлога структурираног по принципима логичке матрице. Подстаћи професионалце да пројектну методу користите као наставну методу.
Теме програмаШта је пројекат и кључни елементи пројекта; Фазе израде пројектног предлога - фаза анализе и фаза планирања; Фаза анализе: Дефинисање проблема и ширег контекста у заједници; Анализа актера; SWOT и ПЕСТЕ анализе; Зоне утицаја; Дрво проблема; Фаза анализа у изради предлога пројекта - Дрво циљева; Стратегија и критеријуми за избор стратегије; Формулисање пројекта (логичка матрица) – нивои циљева; Дефинисање индикатора и извора верификације; Израда временског плана – (Табела активности /Акциони план / Гантова табела; Мониторинг и евалуација у функцији управљања променама; Буџет пројекта; Пројектна метода
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 25 учесника износи 141 450 дин, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61