logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

791 Moбинг у просвети Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
АуториОливера Петровић, стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образованју у Нишу
РеализаториОливера Петровић, стручни сарадник, Регионални центар за професионални развој запослених у образованју у Нишу; Снежана Васић, прихолог, ОШ „Милан Ракић”, Мионица; Милка Крњајић, дипломирани историчар, специјалиста, пензионер; Ана Радуловић, професор српског језика, Машинска техничка школа „15 мај”, Ниш; Живадин Дисић, професор историје, ОШ „Свети Сава“, Ниш
Општи циљевиРазвој професионализма кроз стварање позитивне климе у колективу.
Специфични циљевиОспособљавање учесника за самопроцену капацитета за комуникацију и сарадњу, тимски рад. Развијање подстицајне средине за рад са акцентом на професионализму, достојанству личности и толеранцији. Формирање тима за превенцију злостављања на раду и одређивање лица за подршку у радној средини/школи. Оспособљавање учесника за благовремено препознавање злостављања на раду и превентивно деловање у складу са законским одредбама. Упознавање учесника са законским одредбама везано за спречавање злостављања на раду. Информисање учесника и повезивање са организацијама које се професионално баве заштитом од злостављања на раду.
Теме програмаШта је то мобинг; Мотивација за рад и узроци мобинга; Врсте мобинга; Карактеристике мобинга; Активности мобинга; Фазе мобинга; Опште карактеристике личности мобера и жртве мобинга, групe за подршку; Реакција жртве мобинга и утицај на њено здравље; Статистика о распрострањености мобинга; Законска регулатива; Организације које пружају подршку у борби против мобинга; Ефикасни и неефикасни механизми превазилажења стреса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена33 800 (бруто хонорари водитеља) + 5.500 (РЦ Ниш), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61