logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

792 Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за конструктивно решавање сукоба Србије, Карла Лукача 9, Београд
Особа за контактМилена Тадировић, konstruktivni@yahoo.com, 065/288-2744, 065/288-2744
АуториМилена Тадировић, дефектолог, спец. медијације, помоћник директора Центра за медијацију и консултант Центра за конструктивно решавање сукоба србије; Александра Сарић, тренер медијације и инклузивног посредовања, председница Центра за конструктивно решавање сукоба Србије; мр Денис Перинчић, мр права, медијатор, председник Републичке уније потрошача
РеализаториМилена Тадировић, дефектолог, спец. медијације, помоћник директора Центра за медијацију и консултант Центра за конструктивно решавање сукоба србије; Александра Сарић, тренер медијације и инклузивног посредовања, председница Центра за конструктивно решавање сукоба Србије; мр Денис Перинчић, мр права, медијатор, председник УО Републичке уније потрошача; Весна Перинчић, правник, председница Републичке уније потрошача
Општи циљевиПобољшање и унапређење опште климе у школи и међусобних односа. Упознавање са медијацијом у оквиру прописа: ,,Закон о спречавању злостављања на раду“, ,,Протокол за заштиту деце и ученика од насиља“.
Специфични циљевиУпознавање са идејом и значајем медијације. Упознавање са применом медијације у Србији. Упознавање са медијацијом у служби заштите од злостављања (на раду и злостављања ученика). Развој нових комуникацијских образаца који се базирају на принципима ненасиља. Грађење тимова. Тимски приступ у раду, креативно решавање проблема. Упознавање са методама превенције и руковођења конфликата. Стварање унутрашњег система за спречавање конфликата и њихово решавање.
Теме програмаМедијација у свету; Медијација у Србији / људска права; Конфликти; Емоције и потребе; Комуникација; Утицај стереотипа и предрасуда; Алтернативне технике решавања сукоба; Преговарање; Медијација; Олуја идеја - избор решења; Вештине медијатора; Тимски рад
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 170 000. У цену су укључени радни материјал за учеснике.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61