logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

793 Маркетиншка комуникација у образовању Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаУниверзитет у Београду - Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд
Особа за контактМирјана Дракулић, dekanat@fon.bg.ac.rs, 011/395-0854, 069/889-3445
АуториМилан Окановић, асистент, ФОН, Београд; Гордана Чапрић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; Славица Цицварић Костић, доцент, ФОН, Београд; Тамара Властелица Бакић, доцент, ФОН, Београд; Винка Филиповић, редовни професор, ФОН, Београд
РеализаториМилан Окановић, асистент, ФОН, Београд; Славица Цицварић Костић, доцент, ФОН, Београд; Тамара Властелица Бакић, доцент, ФОН, Београд; Винка Филиповић, редовни професор, ФОН, Београд
Општи циљевиУнапређење знања и вештина за израду стратегија маркетиншких комуникација образовне установе и развоја услуга у складу са новим тенденцијма на тржишту рада и образовања.
Специфични циљевиУпознавање са техникама и развијање вештина које се односе на истраживање тржишта потенцијалних корисника услуга образовања и тржишта рада. Развој вештина маркетиншког планирања у образовању. Систематизација елемената маркетиншког микса који се користе у позиционирању одређене школе у свести корисника. Унапређење знања и вештина промоционих стратегија.
Теме програмаОбразовање и маркетинг; Маркетиншки микс; Маркетиншко планирање; Маркетиншка стратегија; Развој стратегије брендирања услуга образовања; Интегрисана маркетиншка комуникација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61