logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

796 Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката Компетенцијa: K6
Приоритети: 4
ИнституцијаФорум београдских основних школа, Змаја од Ноћаја 9/1, Београд
Особа за контактВладан Исаковић, sindikat@fbos.org.rs, 011/263-3460, 063/869-6918
АуториАндрија Марковић, адвокат, дипл. правник, правни заступник ФБОШ-а; Софија Илић, адвокат, дипл. правник, правни заступник ФБОШ-а; Весна Ћировић, наставник математике, директор ОШ „Вељко Дугошевићˮ; Оља Рашковић, дипл. дефектолог, ОШ „Бошко Бухаˮ, Београд; Владан Исаковић, координатор програма, члан Председништва ФБОШ-а
РеализаториАндрија Марковић, адвокат, дипл. правник, правни заступник ФБОШ-а; Софија Илић, адвокат, дипл. правник, правни заступник ФБОШ-а; Весна Ћировић, наставник математике, директор ОШ „Вељко Дугошевићˮ; Оља Рашковић, дипл. дефектолог, ОШ „Бошко Бухаˮ, Београд; Владан Исаковић, координатор програма, члан Председништва ФБОШ-а
Општи циљевиСтицање знања и вештина запослених у просвети о социјалном дијалогу на локалном нивоу и националном нивоу, медијацији, ненасилној комуникацији, правној заштити.
Специфични циљевиОбука за учешће запослених у одлучивању у школи; Уочавање конфликтних ситуација и њихово решавање кроз дијалог с послодавцем, улога синдиката.
Теме програмаПравни акти и закони; Циљеви и исход образовања са освртом на правну регулативу; Критеријими за утврђивање технолошких вишкова; мобинг; Техника успешне комуникације; Социјални дијалог; Имплементација инклузије; Ненасилна комуникација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 је укупна цена за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61