logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

797 Тимски рад и планирање = успешна школа Компетенцијa: K6
Приоритети: 1
Институција„ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА“, Гине Пајевић 8/4, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035/243-974, 060/682-4999
АуториНина Беретић, професор разредне наставе, директор основне школе ОШ „2. октобар“, Сомбор; Љубинка Мирић, професор педагогије ОШ „2. октобар“, Сомбор
РеализаториНина Беретић, професор разредне наставе, директор основне школе ОШ „2 октобар“, Сомбор; Љубинка Мирић, професор педагогије ОШ „2. октобар“, Сомбор
Општи циљевиОспособљавање запослених у основној школи за квалитетно планирање свих аспеката рада као предуслова успешности школе. Оспособљавање запослених за практичну и зналачку примену законских и подзаконских одредаба.
Специфични циљевиОспособљавање запослених у основној школи за квалитетно планирање свих аспеката рада као предуслова успешности школе. Оспособљавање запослених за практичну и зналачку примену законских и подзаконских одредаба, те примера добре праксе у припреми наставног процеса, контроли и евалуацији наставног процеса. Оспособљавање запослених за тимски рад у планирању свих аспеката рада. Освештавање запослених о неопходности сталног стручног усавршавања на свим нивоима и неопходности тимског рада у домену стручног усавршавања. Развијање културе дијалога, толеранције и самоевалуације у свим доменима рада у основној школи.
Теме програмаУтврђивање слабих тачака иницијалног теста - групно; Избор области рада школе за унапређење и утврђивање слабих тачака; Тимско планирање одабране области рада конкретне школе; Истицање позитивних и негативних елемената у тимском раду из области радног процеса, тимског рада, културе дијалога, толеранције и самоевалуације уз детаљан осврт на законске основе рада у основној школи; Тимска израда акционог плана за ефикасно отклањање утврђених недостатака; Евалуација програма стручног усавршавања на крају наставне или школске године у односу на резултате школе у самовредновању рада по донетом акционом плану
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМинимална цена по групи је 60 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61