logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

798 Играти, певати, стварати плесом Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10 а, Ниш
Особа за контактСлавољуб Узуновић, info@fsfv.ni.ac.rs, 018/511-941/202, 063/470-532
Ауторипроф. др Радмила Костић, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; доц. др Славољуб Узуновић, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Предраг Стојковић, Удружење дечијег и друштвеног плеса, Плесни клуб „Спин“
Реализаторипроф. др Радмила Костић; доц. др Славољуб Узуновић; Предраг Стојковић; Владимир Суботички
Општи циљевиРазвијање креативности кроз покрет, развијање самопоуздања, самопоштовања и културног начина опхођења.
Специфични циљевиТрансформација антрополошких карактеристика деце. Развијање моторичких способности. Усавршавање технике одређених плесних игара.
Теме програмаОпшта теорија ритма; Методско упутство за учење ритма, темпа, динамике и простора; Реализација основних ритмичких структура; Примена ритмичких структура у методици обучавања друштвеног плеса; Примена ритмичких структура у методици обучавања основних елемената технике народних игара; Техника народних игара, ритам, стил; Обрада народне игре (формална, суштинска, стилизација); Техника и методика ритмичко-плесних игара; Модерни и уметнички плес
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена48 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61