logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

8 Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2 Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
Ауторимр Весна Филиповић Петровић, школски библиотекар, педагошки саветник, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац ; Данијела Влаховић, наставник ликовне културе, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац
Реализаторимр Весна Филиповић Петровић, школски библиотекар, педагошки саветник, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац; Александра Антић, наставник српског језика, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац; Мирослав Каранфиловић, наставник историје, ОШ „Васа Пелагић”, Лесковац
Општи циљевиУкључивање школске библиотеке у реализацију наставног плана и програма. Сарадња наставника различитих предмета у реализацији часова у библиотеци.
Специфични циљевиФормирање уверења о важности коришћења школске библиотеке као извора информација. Повезивање знања из појединих наставних предмета у основној школи.
Теме програмаМоја Књига живота; Како унапредити рад школске библиотеке; Локал 016; Новинарска секција; Библиотечка секција; Песник у библиотеци; Такмичење - Најбољи читалац првог разреда
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61