logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

80 Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториЛидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда
РеализаториЛидија Терек, стручни саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Тамара Стојковић, новинарка, Сомборске новине, Сомбор
Општи циљевиОспособљавање наставника за рад са ученицима на промоцији ненасилног понашања, за ненасилно решавање конфликата и борбу против насилничког понашања извођењем Форум театра, као и развијање тимског духа у одељењу.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника о тиму, о фазама изградње тима, начину доношења одлука у тиму и тимским улогама. Оспособљавање наставника за примену техника за развијање тимског духа у одељењу. Подизање нивоа разумевања појма, узрока и врста насилног понашања; Оспособљавање наставника за препознавање насилничког облика понашања. Оспособљавање наставника за примену ненасилних облика решавања конфликата. Подизање нивоа знања наставника о театру потлачених и о његовим врстама. Оспособљавање наставника за примену Форум театра за борбу против насилног понашања и промоцију ненасилног решавања конфликата.
Теме програмаОсновни појмови о тиму; Основни појмови о насиљу; Узроци насиља; Технике ненасилног решавања конфликата; Театар потлачених; Вежбе загревања, поверења и позоришног изражавања; Позориште слика; Поставка Форум театра
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61