logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

800 Педагошка документација за наставни предмет физичко васпитање Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење педагога физике културе Београда, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, upfkbg@gmail.com, 064/220-59-48
Ауторимр Горан Петровић, професор физичког васпитања, ОШ „Младост“, Нови Београд
Реализаторимр Горан Петровић, професор физичког васпитања, ОШ „Младост“, Нови Београд; Маниша Вукмировић, професор физичког васпитања, ОШ „Сава Шумановић“, Земун
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за систематско евидентирање активности у настави физичког васпитања и ваннаставним активностима. Унапређивање компетенција наставника за планирање, програмирање, реализацију и евалуацију наставе физичког васпитања.
Специфични циљевиУнапређивање дидактичко-методичких компетенција наставника за креирање наставних планова и програма. Усавршавање наставничких компетенција за писање припреме за час физичког васпитања. Развијање компетенција наставника за правилно вођење портфолиа ученика и наставника. Утицање на примену информационо-комуникационих технологија у настави физичког васпитања.
Теме програмаНаставни план и програм за физичко васпитање; Оперативни план за физичко васпитање; Писана припрема за час физичког васпитања; Радни картон ученика - портфолио ученика; Портфолио наставника; Електронско вођење педагошке документацијеза физичко васпитање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61