logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

802 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактРоберт Ропрет, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 011/353-1056
Ауторидоц. др Роберт Ропрет, факултет спорта и физичког васпитања, Београд
РеализаториВладимир Радојичић, проф.; Горан Пребег, проф.
Општи циљевиПобољшање техничке, методичке, безбедоносне и организационе компетентности наставника у реализацији програма обуке скијања, у складу са актуелним променама у методици и техници.
Специфични циљевиУпознавање са променама у специфичној опреми и утицају на промене у техници и методици обуке. Савремена средства и методе за учење и усавршавање скијања. Усклађивање критеријума за процену успешности савладаности програма. Упознавање са променама у законској регулативи.
Теме програмаСавремена опрема за скијање; Промене у техници скијања; Промене у методици обуке; Мере безбедности и сигурности; Правна регулатива у вези са програмима обуке скијања; Методика обуке скијања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена котизације за појединца је 4 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61