logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

803 Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања - четврти део Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаДруштво педагога физичке културе Србије, Иве Лоле Рибара 68, Зрењанин
Особа за контактВерица Ђукић, djukicverica@gmail.com, 023/534-575, 064/371-9099
Ауторипроф. др Ненад Живановић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу; проф. др Илона Михајловић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду; др Мирослав Смајић, ванредни професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду
Реализаторипроф. др Ненад Живановић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу; проф. др Илона Михајловић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпиатања у Новом Саду; др Мирослав Смајић, ванредни професор на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду
Општи циљевиУсавршавање организационе и дидактичко-методичке заснованости часа физичког васпитања у правцу: промовисање часа као дидактичке целине - вежби већих образовних вредности; правовременом избору облика и метода рада; диференцираном избору садржаја.
Специфични циљевиПрименом ефикаснијих дидактичко-методичких процедура и упознавање новог изабраног спорта актуелизира се значај мотивационог аспекта (унутрашње мотивације)активнијег учешћа ученика на часу и то: подстицање радозналости за садржаје које ће ученика привлачити и заинтересовати; мотив за постигнућем,као тежње да се овлада наставним садржајима који представљају изазов да се испоље сопствене могућности и задовољи жеља за копетицијом; ниво аспирације као одређен апсолутни ниво циља коме се тежи. Иновирање припрема за часове применом нових сазнања са семинара. Идентификација ученика већих моторичких способности и њихово усмеравање и укључивање у школске секције. Подршка савременој информатичкој технологији у физичком васпитању.
Теме програмаЧас бацања кугле - фаза избачаја - општи програм; Час изабраног спорта-бадминтон; Час телесног вежбања; Час вежби на тлу и справама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена према садашњим вредностима за један семинар износи 84 822 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61