logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

804 Школа игара - увод у спорт Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ "Младост", Гандијева 99, Нови Београд
Особа за контактГоран Петровић, osmladost-direktor@eunet.rs, 011/267-2826, 064/220-5948
Ауторимр Горан Петровић, професор физичког васпитања, ОШ „Младост”, Нови Београд; Зоран Сретеновић, професор физичког васпитања, просветни саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Крагујевац
Реализаторимр Горан Петровић, професор физичког васпитања, ОШ „Младост”, Нови Београд; Весна Јоцић, професор физичког васпитања, ОШ „Младост”, Нови Београд
Општи циљевиУнапређивање наставе физичког васпитања у предшколском и млађешколском узрасту. Развијање компетенција учесника семинара да применом различитих игара и упознавањем са основама спорта утичу на правилан психофизички развој деце.
Специфични циљевиУпознавање учесника семинара са феноменологијом игре и класификацијом игара. Развијање компетенција учесника семинара да изврше правилан избор адекватних игара сходно узрасној доби детета и условима реализације. Развијање компетенција учесника семинара да избором из широког фонда игара уводе ученике у основе спорта. Оспособљавање учесника семинара за детекцију и идентификацију талената за одређени спорт.
Теме програмаФеноменологија игре; Класификација игара; Примена игара у предшколском и млађешколском узрасту; Основе спорта; Врсте спорта; Школски спорт
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61