logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

806 Дечја атлетика (Kids Athletics) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаМетодички центар за предшколски спорт, Омладинских бригада 7г, Нови Београд
Особа за контактДушан Перић, dperic@ptt.rs, 011/312-0623, 064/123-0619
АуториProf. Charies Gozzoli, PhD, Faculte des Sciences du Sport, Aix Marseille Universite; Abdel Malek El-Habil, PhD, Senior Lecturer IAAF; проф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам Универзитета Educons у Новом Саду
Реализаторипроф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и туризам Универзитета Educons у Новом Саду; Драгутин Топић, дипломирани тренер атлетике, Координатор програма Kids Athletics у Атлетском савезу Србије; Драгана Перић, професор физичке културе, сарадник Факултета за спорт и туризам Универзитета Educons у Новом Саду
Општи циљевиПримена атлетике у раду са децом предшколског и млађег школског узраста, као базичне физичке активности којом се развијају природни облици кретања и решавају бројни здравствени и методички проблеми.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача и учитеља да самостално примењују одабране атлетске садржаје у инстутуционалним условима рада, који послењих година доминирају у најразвијенијим европским земљама. Стварање добре педагошке основе за укључивање све деце у најздравије форме физичког вежбања. Омогућавање тесне сарадње образовних установа са локалном самоуправом и спортским клубовима. Стварање услова да се рана спортска селекција спроводи по хуманим и научно утемељеним принципима.
Теме програмаМоторичке способности и здравствени статус деце у савременом друштву; Стање физичког васпитања у Србији; Логика програма Дечје атлетике; Концепт IAAF програма Kids Athletics; Принципи програма; Примена програма у предшколским установама и основним школама; Развојне карактеристике дечје моторике; Сензитивни периоди развоја; Атлетске дисциплине прилагођене узрасту деце предшколског и млађег школског узраста; Рано откривање даровитости; Опрема за реализацију програма; Евидентирање процеса такмичења; Мониторинг примењених садржаја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по једном учеснику износи 4 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61