logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

807 Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд
Особа за контактИвана Милановић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 011/353-1061, 064/204-7655
Ауторидоц. др Ивана Милановић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Катедра теорије и методике физичког васпитања; доц. др Снежана Радисављевић Јанић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Катедра теорије и методике физичког васпитања
Реализаторидоц. др Ивана Милановић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Катедра теорије и методике физичког васпитања; доц. др Снежана Радисављевић Јанић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Катедра теорије и методике физичког васпитања
Општи циљевиОпшти циљеви програма су упознавање наставника физичког васпитања са актуелним тенденцијама у свету (концепције, методологија, организација и реализација) у праћењу физичког развоја и развоја моторичких способности деце и младих.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су усавршавање наставника у праћењу физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, као и мотивисање за континуирану примену предложеног модела у настави физичког васпитања.
Теме програмаЗначај праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Актуелно стање праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у нашој земљи на основу резултатa истраживања спроведеног на узорку основних и средњих школа; Савремене тенденције, анализа постојећих модела за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности деце и младих у свету; Предлог модела за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања; Тестирање ученика на основу батерије тестова из предложеног модела за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61