logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

808 Унапређење наставе физичког васпитања и вредновања ученика мотивисаних похвалом и наградом Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
Ауторипроф. Светлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања, ОШ „Свети Сава” Кикинда, професор грађанског васпитања, Гимназија „Душан Васиљев” Кикинда; проф. Јелена Крвопић, професор физичког васпитања, ОШ „Јован Поповић” Кикинда; проф. Драгана Радујко, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава” Кикинда; проф. Пантелић Иван, професор физичког васпитања у ОШ „Вук Караџић”
Реализаторипроф. Светлана Мирчић Вукобрат, професор физичког васпитања, ОШ „Свети Сава” Кикинда, професор грађанског васпитања, Гимназија „Душан Васиљев” Кикинда; проф. Јелена Крвопић, професор физичког васпитања, ОШ „Јован Поповић” Кикинда; проф. Драгана Радујко, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава” Кикинда; проф. Пантелић Иван, професор физичког васпитања, ОШ „Вук Караџић”; проф. Мракић Сања, дипломирни психолог, Гимназија „Душан Васиљев” Кикинда
Општи циљевиУнапређивање личног и професионалног развоја наставника. Освешћивање учесника семинара да је јасно дефинисано вредновање радаучениканајефикаснији мотив за рад на часу. Оспособљавање наставника за континуирано коришћење педагошке докуметације.
Специфични циљевиОспособљавање како да користећи расположиве ресурсе најефикаснијемотивишу ученике. Мотивисањеза примену датих материјале и упутства. Оспособљавање наставника да користе већи број техника у мотивисању ученике за рад. Освестиће потребу да искористе материјал који им буде приложен. Оспособљавање наставника за уочавање предности и недостатака предвиђених наставних јединица. Оспособљавање наставника за препознавање активности којима се стимулишу и побољшавају мотивисаност групе и појединаца. Освешћивање наставника како да искористе посебност ученка. Оспособљавање наставника за примену и коришћење похвале и награде као средства васпитања. Појачавање сензибилности наставника за препознавање нивоа стандарда постигнућа код ученика.
Теме програмаНаставне јединице, обучавање, учење, вредновање; Подстицање похвалом и наградом као начинима за успешну мотивацију; Критичко мишљење, угао гледања, посматрања, наставника; Педагошка документација у служби успостављања јасних критеријума и самовредновања; Завршне активности, материјали за слање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61