logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

809 Фер-плеј модел организације школских спортских такмичења Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење педагога физике културе Београда, Делиградска 27, Београд
Особа за контактГоран Петровић, upfkbg@gmail.com, 064/220-59-48
Ауторидр Иван Здански, професор, виши научни сарадник, образовни саветник, ЗУОВ, (у пензији) Београд; Александар Кузмановић, стручни сарадник – психолог, ЕПШ „Милутин Миланковић“, Београд; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, ОШ „Владислав Рибникар“, Београд
Реализаторидр Иван Здански, професор, виши научни сарадник, образовни саветник, ЗУОВ, (у пензији), Београд; др Љубица Бачанац, стручни сарадник - спортски психолог, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд; Александар Кузмановић, стручни сарадник – психолог, ЕПШ „Милутин Миланковић“, Београд; Дарко Илић, наставник физичког васпитања, ОШ „Владислав Рибникар“, Београд
Општи циљевиУнапређивање квалитета васпитно-образовне димензије спортских школских такмичења кроз обучавање наставника за примену интердисциплинарног фер-плеј модела планирања и организације школских спортских такмичења.
Специфични циљевиСтицање неопходних знања о фер-плеј моделу спортских такмичења; Оспособљавање наставника за самостално планирање и организовање школских спортских такмичења на основу фер-плеј модела; Подстицање наставника на интердисциплинарно повезивање са колегама и широм друштвеном заједницом у циљу планирања и организовања спортских школских такмичења на основу фер-плеј модела; Упознавање са фундаменталним вредностима у спорту и појмом фер-плеја; Упознавање са импликацијама фер-плеј међуљудског односа на васпитање; Уочавање значаја примене фер-плеј модела за превенцију дискриминације и насиља у школи и ван ње. Упознавање са проблемом насиља у спорту и могућностима превенције; Анализа актуелног стања у школском спорту и могућности унапређења.
Теме програмаЗаконски оквир за област спорта; Етика спорта и фер-плеј; Насиље у спорту резултати истраживања у Србији; Превенција насиља у спорту; Школски спорт; Фер-плеј модел организације школских спортских такмичења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 полазника је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61