logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

81 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије и поремећаја понашања Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЕлектротехничка школа „Стари град“, Високог Стевана 37, Београд
Особа за контактСлавица Чарапић, etsstarigrad@sezampro.rs, 2899350, 063/719-3907
АуториСлавица Чарапић, стручни сарадник - педагог, Електротехничка школа „Стари град“ Београд, психотерапеут - члан Савеза друштава психотерапеута Србије; Катарина Пфаф-Крстић, наставник психологије и грађанског васпитања, Дванаеста београдска гимназија, психотерапеут - члан Савеза друштава психотерапеута Србије
РеализаториСлавица Чарапић, стручни сарадник - педагог, Електротехничка школа „Стари град“ Београд, психотерапеут - члан Савеза друштава психотерапеута Србије; Катарина Пфаф-Крстић, наставник психологије и грађанског васпитања, Дванаеста београдска гимназија, психотерапеут - члан Савеза друштава психотерапеута Србије
Општи циљевиЈачање капацитета школе за превенцију злоупотребе дрога и поремећаја понашања; мотивисање и подршка наставницима и стручним сарадницима у преузимању одговорне улоге у превенцији злоупотребе дрога и поремећаја понашања.
Специфични циљевиИнформисање о појмовима из области превенције; информисање о факторима ризика; идентификовање фактора ризика; тимски рад на изради програма превенције злоупотребе дрога и поремећаја понашања у школи; упознавање са улогом животних вештина у превенцији злоупотребе дрога и поремећаја понашања; оспособљавање наставника за преузимање активне улоге у подршци развоју животних вештина ученика; оспособљавање наставника за ефикасно поступање у превенцији и у ризичним ситуацијама.
Теме програмаЗависност, наркоманија и превенција; Стрес, криза, траума и фрустрација; Фактори ризика у личности и окружењу; Школа као фактор ризика ; Школа као фактор превенције; Вештине здравог живљења и улога наставника у њиховом подстицању код ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 15 до 30 учесника цена је 40 000 динара( без ПДВ-а).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61