logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

810 Физичком активношћу против вршњачког насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактТања Недимовић, vsvaspsiholozi@gmail.com, 013/833-420, 060/388-1222
Ауторидр Наташа Стурза Милић, професор струковних студија за методику физичког васпитања, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; доц. др Тања Недимовић, професор струковних студија психолошке групе предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац
Реализаторидоц. др Тања Недимовић, професор струковних студија психолошке групе предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац; др Наташа Стурза Милић, професор струковних студија за методику физичког васпитања, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина за подизање квалитета физичког васпитања у васпитно-образовним установама са циљем превеције вршњачког насиља.
Специфични циљевиСензибилизација васпитно-образовних радника о значају промовисања физичке активности као здравог животног стила деце и одраслих у савременим условима живота. Усвајање и унапређивање знања о улози и значају физичке активности у циљу превенције вршњачког насиља. Унапређивање знања и вештина васпитно-образовних радника у избору и организацији разноврсних моторичких радионица, уз коришћење реквизита и справа.
Теме програмаШта је вршњачко насиље и који облици постоје; Како заштитити децу од вршњачког насиља; Физичка активност у превенцији вршњачког насиља; Физичка активност деце у контексту савременог живота; Значај и примена моторичких радионица и импровизованих справа и реквизита у раду са децом предшколског и млађе-школског узраста; Моторичке радионице у функцији превенције вршњачког насиља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 динара надокнада предавачима и путни трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61