logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

812 Духовна песма у верској настави Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаНационални савет словачке националне мањине, Булевар Михајла Пупина 1/4, Нови Сад
Особа за контактАна Валент, anavalent2@gmail.com, 021/774-093
АуториAна Шилер
РеализаториAна Шилер; Aна Валент; Светлана Золњан
Општи циљевиУпознати вероучитеље са значајем примене дечије духовне песме у верској настави и методика наставе.
Специфични циљевиПодстаћи вероучитеље да на часовима веронауке више користе дечију духовну песму и оспособити их да у ту сврху користе деци блиска и савремена аудио-визуелна помагала; упознати их са подзаконским актима у образовању (описно оцењивање); оспособити их за примену методичких знања у настави изборног предмета и организацију часа.
Теме програмаЗначај музике у животу детета. Место духовне песме у усвајању верских садржаја. Корелација дечије духовне песме и обрађиваног градива. Аудио-визуелна средства и духовна музика за децу – теоретски део. Аудио-визуелна средства и духовна музика за децу – практични део. Подзаконски акти. Методика наставе изборног предмета.
Циљна групаНаставник изборних и факултативних предмета.
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61