logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

813 Игра у функцији физике и хемије - како ученике заинтересовати за природно-научне предмете Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Дамјанићева 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториТинде Сабо; Тамара Апро
РеализаториТинде Сабо; Тамара Апро
Општи циљевиПружање помоћи наставницима природно-научних предмета (физика, хемија) и учитељима како учинити часове занимљивим и разумнијим ученицима помоћу експеримената.
Специфични циљевиМотивисање просветних радника за коришћење огледа у настави. Обогаћивање знања просветних радника из области практичне примене експеримената у физици и хемији.
Теме програмаФизика: сила; кретање; енергија; топлота; равнотежа; притисак; звук; оптика; електростатика и магнетизам. Хемија: раствори и растворљивост; смеше; утицај гасова на сагоревање; хемијски коктели; интересантне реакције у хемији; органски молекули у свакодневном животу.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61