logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

814 Изазови наставе физичког васпитања у нижим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактМарта Такач, office@magister.uns.ac.rs, 024/624-444
Ауторидр Јосип Лепеш; мр Саболч Халаши
Реализаторидр Ђенђвер Пристока; др Сања Мандарић
Општи циљевиУнапређивање квалитета наставе физичког васпитања помоћу упознавање наставника разредне наставе са могућностима ефикаснијег планирања у нижим разредима основне школе.
Специфични циљевиСигурнија примена садржаја физичког васпитања које развијају кретне структуре, координационе основе. Дефинисање потребе диференцираног развоја креативности кроз покрет у складу са могућностима, као и развоја стваралачких способности код деце. Адекватна методичка упутства и принципи за непосредну реализацију наставних садржаја у пракси. Израженија пажња ка очувању и унапређивању моторичких и функционалних способности ученика.
Теме програмаПрипрема остваривања педагошког амбијента у току наставе физичког васпитања. Планирање процеса наставе физичког васпитања. Развој широке базе кретања и етапе учења покрета. Примена плесних садржаја у нижим разредима основне школе.
Циљна групаНаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61