logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

815 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) на језицима националних мањина II Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за методику, Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, Нови Сад
Особа за контактАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/456-422, 063/572-927
АуториАнамарија Вичек; Ленка Ердељ
РеализаториАнамарија Вичек; Ленка Ердељ
Општи циљевиПовећање компетенција наставника разредне и предметне наставе за коришћење иновативних, креативних метода, материјала, наставних средстава за подучавање уз примену стандарда постигнућа за крај првог циклуса образовања.
Специфични циљевиПрепознавање нових потреба у савременом образовању и васпитању на језицима националних мањина; упознавање и самостална израда вежби и задатака, наставних средстава и помагала прилагођена стандардима постигнућа за први циклус образовања и васпитања; креативно и иновативно остваривање наставе из предмета матерњи језик и математика у оквиру редовне наставе, и ваннаставних активности; примена техника и метода за развој компетенција у подучавању читања, писања и математике.
Теме програмаI модул: Стандарди постугнућа за предмет мађарски језик (5 сати) II модул: Стандарди постугнућа за предмет математика (5 сати) III модул: Развој компетенција у области читања (3 сати) IV модул: Развој компетенција у области писања (3 сати) V модул: Развој компетенција у области математике (3 сати) Плус писмени модул: Писмени семинарски рад о одобреној теми (признаје се као 5 радних сати)
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета.
Број учесника30
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61