logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

816 Интерпретација романа и развијање компетенције у савременој школи Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаФилозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад
Особа за контактЕржебет Чањи, hungar@ff.uns.ac.rs, 021/458–673
АуториДр Ева Хожа; др Харгита Хорват Футо
Реализаторидр Ева Толди; др Илона Рајшли; др Ерика Бенце; др Ференц Немет; др Ева Харкаи Ваш; др Корнелија Фараго; Ласло Паточ; др Јулиана Ишпанович Чапо; др Марија Пастор Кичи; др Елеонора Ковач Рац; др Чила Уташи; др Ласло Молнар Чикош
Општи циљевиПриказивање појединих модела наставе и методе формирања књижевно-језичке и естетске културе ученика, упознавање најновије стручне литературе у интерпретацији романа, дискусија о актуелним проблемима наставе и о развијању компетенција ученика и наставника. Обрада конкретних књижевних дела, односно домаћих лектира које се налазе у плану и програму основне и средње школе.
Специфични циљевиНајновији дидактичко-методски поступци обраде лектира и развијања компетенција читања и разумевања текста. Настава књижевности као херменеутичка ситуација. Вишезначност појединих текстова. Методе израде дневника или портфолија читања. Развијање креативности и властитог естетског укуса ученика: креативно писање на основу лектире, писање есеја, критике, развијање способности писања, састављања реферата, развијање способности налажења и коришћења стручне литературе (библиотека, интернет, правила цитирања у тексту). Аспекти интермедијалности: филм, позориште и лектира. Разна самостална истраживања ученика у интерпретацији романа.
Теме програмаИнтерпретација романа Дежеа Костолањија и Жигмонда Морица у контексту најновијих истраживања. Први роман мађарске књижевности у Војводини. Компаративна анализа Андрићевог романа „На Дрини ћуприја”. Читање и анализа старих мађарских текстова. Настава уметничко-културних праваца: ренесанса и барок. Екокритичка интерпретација романа Иштвана Фекете (Tüskevár). Могућности наставе војвођанске мађарске књижевности (Иштван Домонкош). Социолингвистички аспекти позитивног односа ученика према матерњем језику. Обрада лектира из аспекта културне историје. Развијање комуникативне компетенције у основној школи. Познавање културе и књижевности (интерпретација лектира из аспекта историје културе: Геза Гардоњи, Жигмонд Мориц, Магда Сабо). Банде у романима и у домаћој лектири. Креативно писање. Текст и слика који стварају синтезу и примери у књижевности.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа.
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61