logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

817 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за методику, Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, Нови Сад
Особа за контактЕрика Хорват Кочиш, umk@eunet.rs, 021/456-422, 063/828-2178
АуториДр Ева Толди; Ленка Ердељ
РеализаториДр Ева Толди; Ленка Ердељ; Силвија Тапишка
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника у унапређивању наставе мађарског језика, преношењем теоријских и практичних знања из области књижевности, комуникацијских вештина и мотивације за учење.
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи за примењивање активних облика и савремених метода рада у области развоја разумевања прочитаног текста, анализе књижевних дела, као и оспособљавање учесника да савладане савремене технике у читању и учењу примене у пракси.
Теме програмаУлога учитеља и наставника у развијању способности читања са разумевањем и у анализи књижевног текста; мотивација ученика пре и у току читања текста; нове методе, облици рада и технике учења у настави мађарског језика; улоге различитих текстова у интегрисаним уџбеничким комплетима; креативно читање текста; игре и активности приликом обраде текста; развој способности кооперативне комуникације на часовима мађарског језика; праћење и процењивање развоја способности читања; начин обраде садржаја на разним нивоима психофизичког развоја ученика.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа.
Број учесника30
Трајањетри дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61