logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

818 Коришћење блога у настави и учењу употребом Wordpress-a Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаАгенција „Archimedes“ , Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић, tisapart@open.telekom.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
РеализаториВлатко Петровић; Илдико Фаркаш
Општи циљевиПримена блога у настави и учењу коришћењем WEB алата WORDPRESS-а, у циљу унапређивања наставе.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену блога у настави и учењу коришћењем WEB алата WORDPRESS-а, а нарочито: 1) мултимедији, блогови и WordPress; 2) организација блога; 3) напредне могућности блога; 4) применa блога у настави и учењу.
Теме програма1. Мултимедији, блогови и WordPress; типови наставе и наставних средина; припрема мултимедијских докумената за наставу; могућности примене блогова у настави и учењу; коришћење бесплатног онлајн-решења – WordPress-а. 2. Организација блога: рад са шаблонима; креирање страна; додавање виџета на блог; везе и њихова примена; анкете; надгледање и управљање дискусијама и праћење статистике; дељење садржаја блога на друштвеним мрежама; администрација корисника. 3. Напредне могућности блога: додаци (plugin); креирање новог блога на истом налогу; додавање нових изборника; алатке; онлајн-активности које помажу рад наставника. 4. Примери примене блога у настави и учењу; примери из школске праксе у свету и код нас; примена блога из појединих наставних предмета; нови трендови и примена одговарајућих и доступних алата е-учења у образовању; повезивање у оквиру групе на друштвеној мрежи. 5. Радионице за сваку тему.
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61