logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

82 Школа ненасиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Служба саветовалишта за брак и породицу, ЦСР Града Новог Сада; Јован Кочиш, психолог, Служба за децу и младе, ЦСР Града Новог Сада
РеализаториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Служба саветовалишта за брак и породицу, ЦСР Града Новог Сада; Јован Кочиш, психолог, Служба за децу и младе, ЦСР Града Новог Сада
Општи циљевиОснаживање запослених у образовно-васпитним установама за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља у школском окружењу.
Специфични циљевиСтицање теоријских знања о проблему насиља. Разумевање и реаговање на проблеме насиља. Усвајање вештина ненасилне комуникације. Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља. Припрема учесника за рад са ученицима. Оснаживање за практичну примену стечених знања и вештина кроз превентивне и интервентне активности на нивоу свих актера школског живота.
Теме програмаТеоријске основе у раду са проблемом насиља; Разумевање и реаговање на проблеме насиља; Технике ненасилне комуникације; Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља; Припрема учесника за рад са ученицима; Практична примена Посебног протокола у образовно- васпитним установама; Процена унутрашњих и спољашњих снага и слабости у раду са насиљем
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу на бази 25 учесника је 84 555 динара за 16 сати обуке.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61