logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

820 Могућности примене веб 2.0 алата у настави (Google Drive документи, Prezi презентације, WordPress веб-сајтови) Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактЖолт Наместовски, namesztovszkizsolt@gmail.com, 024/624-448, 063/863-1568
Ауторидр Жолт Наместовски
Реализаторидр Марта Такач; др Јосип Ивановић; др Жолт Наместовски; Атила Винко
Општи циљевиУпознавање учесника са могућностима примене најновијих онлајн-алата (веб 2.0) почевши од теоријских основа, па све до креирања и измене онлајн докумената.
Специфични циљевиИзраде конкретне онлајн-презентације и веб-сајта.
Теме програмаПедагошке и дидактичке основе примене веб 2.0 алата. Примена веб 2.0 алата у настави математике. Онлајн-документи (Google Drive), предности и могућности. Онлајн-презентације (www.prezi.com). Иновативне презентације-нове могућности. Израда веб-сајта помоћу WordPress (www.wordpress.com) система. Системи за електронско учење (MOODLE). Workshop - израда једне наставне јединице применом веб 2.0 алата.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставних стручних предмета- средња стручна школа, наставник у школи образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61