logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

821 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за методику - Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, Нови Сад
Особа за контактЕрика Хорват Кочиш, umk@eunet.rs, 021/456-422, 063/828-2178
АуториДр Ева Толди; Ленка Ердељ
РеализаториДр Ева Толди; Ленка Ердељ; Силвија Тапишка
Општи циљевиРазвијање професионалних компетенција учитеља и наставника мађарског језика у унапређивању наставе у области усменог и писменог изражавања у основној школи.
Специфични циљевиУпознавање са актуелним темама у области процеса стварања текста: избор теме и врста текста, одређивање комуникационе околности, прикупљање и распоред информација, постављање теза, усмено излагање, израда састава, вежбе самоконтроле, репродукција; упознавање учесника са савременим техникама рада, са развојним и ситуационим играма у настави мађарског језика у оквиру развијања усменог и писменог изражавања; примењивање стандарда постигнућа у планирању и приликом обраде наставних јединица; упознавање учесника са могућим ефикасним начинима мотивације ученика у стварању текста; оспособљавање учесника на коришћење нових медијских средстава у образовне сврхе; упознавање учесника са методама стварања текста.
Теме програмаЦиљеви и улога развијања усменог и писменог изражавања у првом и другом циклусу образовања и васпитања. Стандарди постигнућа у појединим фазама писменог и усменог изражавања. Ефикасне методе, облици рада и средства у процесу развијања усменог и писменог изражавања. Мотивација и давање подршке приликом стварања текста. Нове технике у подучавању. Избор теме и наслова. Практична примена усвојених метода, техника и облика рада. Креативна структура часа. Анализа радова, вредновање и самовредновање.
Циљна групаНаставник разредне наставе; наставник предметне наставе-основна школа.
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61