logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

822 Обучавање наставника за коришћење електронске табле Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактЖолт Наместовски, namesztovszkizsolt@gmail.com, 024/624-448, 063/863-1568
Ауторидр Жолт Наместовски
Реализаторидр Марта Такач; др Јосип Ивановић; др Жолт Наместовски; Геза Цекуш
Општи циљевиОпшти циљ програма је да наставници упознају хардвер и софтвер електронске табле, као и да усвоје основна знања о методици примене у наставном процесу.
Специфични циљевиНајважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје знања за успешну примену електронске табле, почевши од инсталације, калибрације, све до израде и приказивања интерактивног наставног садржаја. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разним предметима (примена електронске табле у настави математике, примена електронске табле у настави природних наука). Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshop-a, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу и приказати је помоћу интерактивне табле.
Теме програмаПедагошке и дидактичке основе примене електронске табле. Електронска табла (хардвер). Електронска табла (софтвер). Примена електронске табле у настави математике. Примена електронске табле у настави природних наука. Workshop - Израда једне наставне јединице у софтверима електронске табле.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставних стручних предмета- средња стручна школа, наставник у школи образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у школи сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајање 
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61