logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

824 Праксом до зеленије школе Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Јармочна бб, Бачки Петровац
Особа за контактБожена Леварски, bozenalevarska@yahoo.com, 021/780-189, 064/397-1549
АуториЛенка Визи; Милада Станковић; Даринка Милановић; Божена Леварски
РеализаториЛенка Визи; Милада Станковић; Даринка Милановић; Божена Леварски
Општи циљевиСтицање компетенција учесника за примену нових знања, ставова и вештина у раду са децом из области заштите животне средине.
Специфични циљевиСтицање знања о основним појмовима заштите животне средине; унапређивање нивоа еколошке свести; оспособљавање за практичну примену знања у раду са децом коришћењем активних наставних метода.
Теме програмаЗначај очувања животне средине: зеленило и врсте отпада. Освешћивање проблема еколошког отиска: појам; властита улога у очувању природе. Узрасне карактеристике деце и типови учења: психо-физичке одлике деце по узрасним групама; карактеристике еколошких програма у зависности од узраста; концепт учења глава-срце-руке-чула. Примери добре праксе: реализоване активности у предшколској установи/основној школи. Улазница за други дан: донет материјал из природе. Дигитална скривалица: употреба дигиталних средстава у еколошким активностима. Како до зеленије школе: почетак израде плана активности; кратак приказ из праксе. Активне методе рада: отпаци из наше околине; еко журка; игре рециклаже; природа – могућности за реализацију активности/наставе. Примери добре праксе: реализоване активности у основној школи. Како до зеленије школе коришћењем поменутих активних наставних метода: завршетак израде мини-плана активности. Могућности у пракси: информисање о могућностима учешћа у еколошким програмима и пројектима.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора.
Број учесника 
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61