logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

825 Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦентар за методику, Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, Нови Сад
Особа за контактАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/456-422, 063/572-927
АуториЈутка Балиж; Анамарија Вичек; Ленка Ердељ
РеализаториЈутка Балиж; Анамарија Вичек; Ленка Ердељ
Општи циљевиПовећавање нивоа компетенција васпитача и наставника разредне наставе преношењем теоријских и практичних знања у области комуникативног и интерактивног приступа у усвајању и развоју језика и говора деце на матерњем (мађарском) језику.
Специфични циљевиПружање стручне и методичке помоћи васпитачима и наставницима разредне наставе за примењивање активних облика и метода рада у области развоја комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику са децом предшколског и основношколског узраста; унапређивање и богаћење васпитно-образовног процеса у области усвајања говора и матерњег језика; стручно и методичко усавршавање васпитача да би се смањило или неутрализовало деловање фактора који неповољно утичу на развој комуникативних способности на матерњем језику.
Теме програмаЗначај језичких, говорних и комуникативних способности за свеукупни развој деце предшколског и основношколског узраста; улога и поступци васпитача и учитеља у развијању комуникативних способности и стварању контекста за разноврсну употребу говора у васпитним ситуацијама; невербална комуникација; развојне игре и активности за развој комуникативних способности и кооперативне комуникације; праћење и процењивање развоја комуникативних способности деце; обрада васпитних садржаја из појединих области васпитно-образовног рада са посебним нагласком на комуникативну употребу говора; базична припрема почетног читања и писања, са посебним нагласком на когнитивне базне способности.
Циљна групаНаставник разредне наставе,наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра-васпитач, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи.
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61