logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

826 Савремена обрада бајки у домаћој лектири у нижим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Дамјанићева бр 2, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториМелинда Чонти; Ерне Чонти
РеализаториМелинда Чонти; Ерне Чонти
Општи циљевиНаучити симболику у народним бајкама и у потпуности обрадити бајке у лектирама за све разреде да би учитељи имали ослонац.
Специфични циљевиНаучити како читати, разумети и користити народну симболику, првенственo у бајкама; открити снагу и моћ народне бајке у васпитавању детета; научити начин предавања ове тематике и пренети је млађим генерацијама.
Теме програмаОбрада домаће лектире. Збирке приповедака у књигама. Елементи народне приповетке. Понашање главних јунака у приповеткама. Писање бајке. Писање малог састава о свом принцу/принцези. Сакупљачи бајки.
Циљна група Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена 
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61